VR

درایورهای استپر موتور به طور خاص برای به حرکت درآوردن موتورهای پله ای طراحی شده اند که قادر به چرخش مداوم با کنترل موقعیت دقیق، حتی بدون سیستم بازخورد هستند. درایورهای موتور پله‌ای ما کنترل جریان قابل تنظیم و وضوح‌های چند مرحله‌ای را ارائه می‌کنند، و دارای مترجم‌های داخلی هستند که به موتور پله‌ای اجازه می‌دهد با ورودی‌های گام و جهت ساده کنترل شود.

درخواست خود را ارسال کنید

زبان دیگری انتخاب کنید
English
Nederlands
فارسی
हिन्दी
Tiếng Việt
한국어
日本語
Português
العربية
русский
français
Deutsch
Español
زبان فعلی:فارسی